tisdag, september 17, 2013

I hamn

I ro tänker jag tankar,

tankar till bredden fulla av lugn sorgfylld tacksamhet
Det finns en stilla hamn att förtöja i 

En hamn där jag finner ro

Jag ska bara lasta om i min båt,

sedan söka 

för att finna 

nya farleder
Inga kommentarer: